Privacy verklaring

 1. Home
 2. Privacy verklaring

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Ridder Vloeren B.V. verwerkt uw persoonsgegevens vanwege het gebruik van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag op andere websites

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deriddervloeren.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
De Ridder Vloeren B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • u te kunnen contacteren ter uitvoer van onze dienstverlening
 • uw gedrag op onze website te analyseren ter verbetering van de websitefunctionaliteit en de optimalisatie van ons product- en dienstenaanbod in overeenstemming met uw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming
De Ridder Vloeren B.V. neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingsbeslissingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een fysiek persoon (bijvoorbeeld een medewerker van De Ridder Vloeren B.V.) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
De Ridder Vloeren B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Naam, telefoonnummer en e-mailadres zullen nooit langer dan 24 maanden bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Ridder Vloeren B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden enkel verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
De Ridder Vloeren B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, voortdurende geoptimsaliseerd kan worden en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthoudt. worden. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat wij op maat gemaakte inhoud en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken, alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een door u geautoriseerde entiteit te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht,  intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deriddervloeren.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk en maximaal binnen vier weken op uw verzoek. De Ridder Vloeren B.V. wijst u tevens op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beschermen
De Ridder Vloeren B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@deriddervloeren.nl